AUC Premium ile mesleki İngilizce

Biz, dil öğretimini akademik boyutta ele alan ve bu alandaki bilgi ve birikimleri uygulamaya dönüştüren bir takımız. İçerik odaklı dil eğitimi (content-based instruction-CBI) ve özel amaçlı İngilizce (English for specific purposes-ESP) ve yabancı dilde ölçme-değerlendirme konularındaki akademik birikimimizi ve tecrübemizi artırarak geliştiren ve bunları yabancı dil eğitimi için diğer alanlara da bir çözüm olarak sunma isteği ve yeteneğine sahip özel bir ekibiz. Başarımızı, bizimle aynı amacı paylaşan paydaşlarımızla aynı yöne kürek çekmedeki etkili eş güdümü sağlamak olarak değerlendiriyoruz.

NEDEN AUC Premıum?

  • İçerik odaklı ya da özel amaçlı yabancı dil eğitimi konusundaki akademik birikimiz ve uygulamalarımız.
  • Yabancı dilde ölçme-değerlendirme konusundaki akademik birikimiz ve uygulamalarımız.
  • Türkiye’de bu eğitimi veren tek kurum olmamız.
  • Denenmiş ve buna göre yapılandırılmış programımız.
  • Profesyonel çevrimiçi (online) eğitim altyapımız.
  • 7/24 erişilebilir olmamız.
  • Native speaker (O dili ana dili olarak konuşan) öğretmenlerimizle özel amaçlı konuşma derslerimiz.
  • Sınıflarımızın küçük gruplardan oluşması (özel, 3 kişi, 5 kişi)
  • Ücretsiz ders materyallerimiz (yurtdışından temin edilen, piyasada bulunmayan materyaller).

İhtiyaçlarınızı karşılayacak doğru kursu bulmak için bizimle iletişime geçin.