Programlarımız

NİYE BİZ?

Kursumuz, sadece sağlık alanında öğrencilerinin mesleki İngilizce dil becerilerinin geliştirilmesini hedefleyen profesyonel ve alanında uzman ekibiyle alana değer katmayı vizyon olarak benimsemiştir. Öğrencilerimiz ihtiyaç duyduklarında öğretmenleriyle iletişime geçip rahatlıkla takıldıkları soruları kendilerine iletebilecek ve geri bildirim alabilecek, haftalık öz-değerlendirme raporlarıyla gelişimleri takip edilecektir.

Sizleri tanıyoruz! İhtiyaçlarınızın farkındayız!

Sunduğumuz paketler neleri kapsamaktadır?

Mesleki Sağlık İngilizce Eğitimi

OET Kursu

 • Haftada 6 saat dil beceri dersleri
 • Haftalık öz değerlendirme raporları
 • Kaliteli ders materyalleri + Dijital ortamda ve uygulamalarla kitaplara erişim imkanı
 • Dijital ortamda ödevler ve bu ödevlerin öğretmenler tarafından takibi
 • İstendiğinde öğretmene erişebilme ve sorularını sorabilme
 • Haftalık yazma becerisi takipleri
 • Kur bitişinde seviye belirleme sınavı

 

 • Haftada 6 saat dil beceri dersleri
 • Haftalık öz değerlendirme raporları
 • Kaliteli ders materyalleri + Dijital ortamda ve uygulamalarla kitaplara erişim imkanı
 • Dijital ortamda ödevler ve bu ödevlerin öğretmenler tarafından takibi
 • İstendiğinde öğretmene erişebilme ve sorularını sorabilme
 • 3 birebir mektup düzeltmesi + Haftalık yazma becerisi takipleri
 • 3 online deneme sınavı
 • Sınavlara yönelik soru çözme – sınav alıştırmaları yapma

 

PROGRAMLAR

AUC ile mesleki İngilizcenizi geliştirmeye ve ilgili sınavlara hazırlanmaya var mısınız?

Kurslarımız, Ortak Avrupa Dil Referans Çerçevesi’nin (CEFR) belirlediği A2-B1 ve B2 düzeylerine uygun sağlık İngilizcesine yönelik öğrenim genel İngilizce paketlerinin yanı sıra İngiltere, İrlanda, Avustralya, Kanada, Maldivler, Malta, Katar, İspanya, Ukrayna, Yeni Zelanda, Birleşik Arap Emirlikleri, Amerika Birleşik Devletleri, Dubai, Namibya ve Singapur’da İngilizce yeterliliğinin kanıtı olarak kabul edilen ve tercih edilen OET (Occupational English Test)’e yönelik de öğrenim paketleri sunmaktadır. OET sınavı, bu ülkelerdeki sağlık kurulları ve konseyleri ile birçok üniversite tarafından tanınmaktadır.

Öğrencilerimizin ihtiyaçlarına cevap vermek amaçlı çeşitlendirilmiş kurs paketlerimiz alanında uzman akademisyenler tarafından hazırlanmış zengin müfredatları ile ana dil becerileri okuma, yazma, konuşma ve dinleme dil becerileri ve bunlara ek olarak dilbilgisi ve kelime ediniminin geliştirilmesi hedeflenmiştir.

OET

OET  (Occupational English Test – Mesleki İngilizce Testi), sağlık sektörü çalışanlarına yönelik uluslararası geçerliliği olan mesleki İngilizce yeterlilik sınavıdır. Bu sınav İngiltere, İrlanda, Avustralya, Kanada, Maldivler, Malta, Katar, İspanya, Ukrayna, Yeni Zelanda, Birleşik Arap Emirlikleri, Amerika Birleşik Devletleri, Dubai, Namibya ve Singapur gibi ülkelerde ve bu ülkelerin sağlık kurulları ile çok sayıda üniversitesi tarafından tanınmaktadır.

OET, dört ana dil becerisi olan okuma, konuşma, yazma ve dinleme becerilerinin sağlık çalışanları tarafından çalışma ortamlarındaki iletişim uygulamalarına odaklanmış bir dil yeterlik sınavıdır.

OET sınavına 12 ayrı sağlık alanından uzmanlar girebilir. Bu uzmanlık alanları ise şöyle sıralanabilir: Diş Hekimliği, diyetetik, doktorluk, hemşirelik, mesleki terapi, optometri, eczacılık, fizyoterapi, podiatri, radyografi, konuşma patolojisi ve veterinerlik.

OET Dinleme 

Sınavın dinleme bölümü üç ayrı kısımdan (A-B-C) oluşur ve toplamda 42 soru vardır. Konular sağlık alanından olup iş ortamında kullanılacak iletişim uygulamalarını içermektedir. Her bölümde 15’er dakikalık konuşma kayıtları adaylara dinletilir. Toplam kayıt süresi kaydedilmiş konuşma ve duraklamalar da dâhil olmak üzere yaklaşık 40 dakikadır. Adaylar her kaydı bir kere dinler ve soruları cevaplar.

Örnek OET dinleme kısımları için tıklayınız. https://www.occupationalenglishtest.org/preparation-portal/listening-practice-book-audio/

Dinleme Sınavı Bölümleri:

Bölüm A – Muayene / Konsültasyon Özeti (Her biri yaklaşık 5 dakika)

 • Bu bölüm, muayene esnasında spesifik bilgileri tanımlama yeteneğinizi değerlendirir.
 • Adaya, sağlık uzmanı ve hasta muayene arasında geçen iki hasta konsültasyonu dinletilir ve dinlenilen bilgiler kullanılarak sağlık uzmanının notları tamamlanır.

Bölüm B –  İş yerlerinde kullanılan kısa kesitler (Her biri yaklaşık 1 dakika)

 • Bu bölüm, sağlık sektöründeki iş ortamlarında geçen kısa kesitlerin detaylarını, ana fikirlerini ve amaçlarını anlama yeteneğini ölçer.
 • Adaya, 6 adet kayıt dinletilir (takım brifingleri/görüşmeleri, devir teslimler, sağlık uzmanı ve hasta arasında geçen diyaloglar vb.) ve adayların her bir parça için çoktan seçmeli sorulara cevap vermeleri gerekmektedir.

Bölüm C – Sunum Kesitleri (Yaklaşık 5 dakika)

OET Konuşma

Sınavın konuşma bölümü toplam 20 dakika sürer ve adaylar sınava tek olarak katılır. Bu bölümde, adayın mesleki uzmanlık alanına göre özelleştirilmiş materyaller kullanır. Sınavı gerçekleştiren kişi bir hasta veya bir hastanın yakınını canlandırır, aday ise kendi alanındaki uzman rolünde olur(örneğin hemşire, doktor veya eczacı rolünü canlandırır).

Konuşma Sınavı Bölümleri:

Her konuşma sınavında, adayın kimliği ve uzmanlık alanı sınavı yapan kişi tarafından kontrol edilir ve adayın uzmanlık alanın hakkında kısa bir ön görüşme gerçekleştirilir.  Ardından canlandırılacak roller tanıtılır ve adayın hazırlanması için üç dakika verilir. Bu görevlerin her biri yaklaşık beş dakika sürer.

Adaya, canlandıracağı her rol için öncesinde elinde bulunacak olan kartlardan bilgi verilir. Rol kartları adaya yapması gerekenler hakkında ve gerçekleştirilecek konuşma bağlamı ile ilgili bilgi verir, aday isterse kartın üzerine not alabilir. Eğer içerikle ilgili herhangi bir  olursa aday hazırlık süresinde sınavı gerçekleştiren kişiye danışabilir.

Canlandırmalar tipik iş yeri ortamlarını temel alır ve bu ortamlarda sağlık uzmanına yapılan danışmalar ile ilgilidir. Sınavı gerçekleştiren kişi her aday için benzer bir yöntem izler, dolayısıyla her aday için benzer bir konuşma sınav yapısı oluşturulur. Ama her adayın sınavında, sınavı gerçekleştiren kişi farklı bir role bürünür.

Konuşma sınavı ölçme-değerlendirme ve seviye kriterleri için tıklayınız.

Konuşma sınavına hazırlıkta aşağıdaki kaynaklardan faydalanabilirsiniz.

OET Yazma

Yazma sınavı 45 dakika sürer ve adayın sağlık uzmanlık alanına özgüdür. Bu sınavda, adayın işyeri durumuna ve mesleğinin gerekliliklerine dayanan görevler tanımlanmıştır.

Sınavın bu bölümünde, adaydan bir mektup, referans mektubu veya sevk yazması istenmektedir.

Görev talimatlarıyla birlikte, cevabınızda kullanılacak bilgileri içeren materyaller (vaka notları/ilgili diğer belgeler) adaya sınav esnasında verilecektir.

Yazma sınavına hazırlıkta aşağıdaki kaynaklardan faydalanabilirsiniz.

OET Okuma

Okuma sınavı 3 ayrı bölümden oluşur ve toplamda 42 soru vardır. Üç bölümün tamamlanması toplam 60 dakika sürer. Konular sağlık sektöründeki tüm çalışanların mesleki ilgi alanlarına yöneliktir.

Bölüm A – Hızlı Okuma (15 dakika)

Bu bölüm, dört kısa metinden oluşur ve spesifik bilgileri hızlı ve verimli bir şekilde bulma yeteneğinizi değerlendirir. Dört kısa metin, tek bir sağlık konusuyla ilgilidir ve ayrılan zaman diliminde 20 soruyu yanıtlamanız gerekir. Bu sorular, eşleştirme, cümle tamamlama ve kısa cevaplı soru türünde adaya sorulmaktadır.

Bölüm B ve Bölüm C

Bölüm B, sağlık çalışma alanlarından gelen 6 kısa metnin detayını, özetini veya ana fikrini belirleme yeteneğinizi değerlendirir (Her bir metin 100-150 kelimeden oluşur). Bu metinler, idari belgelerden, hastane rehberlerinden, el kitaplarından veya e-postalardan alıntılardan oluşabilir. Her metne yönelik üç şıklı bir soru bulunmaktadır.

Bölüm C sağlık çalışanlarının ilgi alanlarına uygun konularda (yaklaşık 800 kelime) iki ayrı metinde detay bilgi veya fikri bulma becerisini ölçmektedir. Her metin için dört şıklı 8 çoktan seçmeli soruya cevap vermelisiniz.